ПОПЪЛНЕТЕ ВЪПРОСНИКА

Условия за кандидатстване 

ДжиПи Рекрютмънт Сълюшънс ЕООД, ЕИК 206029110 ( наричан по-долу GPR) прави подбор на персонал за работодатели в чужбина. 

  1. Информацията, която предоставяте, ще бъде използвана единствено за свързване на GPR с вас относно работно предложение и текущите свободни работни места. 
  2. Информацията за вас от този формуляр няма да бъде предоставяна на трети страни, т.к.този формуляр не е ваше CV.
  3. Имате право по всяко време да поискате изтриването на изпратените от вас данни, както и допълването или коригирането им.
  4. Вашите данни ще се съхраняват и обработват в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните на ЕС.
  5. За да ви помогне да намерите работата по-бързо, GPR може да изпраща и други предложения за работа на вашия имейл или телефонен номер. Ако не желаете да получавате такива предложения в бъдеще, ще имате възможност да ги откажете.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ