ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Процедури

СВЪРЖЕТЕ СЕ С GPR.

ЩЕ ИДЕНТИФИЦИРАМЕ НУЖДИТЕ ВИ И ЩЕ ПРОУЧИМ ОФЕРТАТА ЗА РАБОТА.

КАНДИДАТЪТ Е ИНСТРУКТИРАН ЗА НОВАТА ПОЦИЦИЯ И ПЪТУВА КЪМ РАБОТОДАТЕЛЯ.

ИЗБРАНИЯТ КАНДИДАТ ПРИСТИГА ПРИ РАБОТОДАТЕЛЯ.