ЗА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА

Възстановяване на данъци

ПРОЦЕДУРИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ПОПЪЛВАТЕ ФОРМУЛЯРИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪЦИ.

ПОДАВАМЕ ЗАЯВЛЕНИЯТА ВИ КЪМ КОМПАНИЯ RT TAX.

RT TAX ПОДАВАТ ФОРМУЛЯРИТЕ ВИ КЪМ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ В ДЪРЖАВАТА, В КОЯТО СТЕ РАБОТИЛИ.

НАДВНЕСЕНИТЕ ДАНЪЦИ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.